ยางวิบาก ยางสนาม ยางenduro ยางกึ่งวิบาก (Motocross, Enduro, Dual-sport, Motard tires)Michelin Starcross MH3
Michelin Starcross MH3 (M)         80/100-21       ราคาเส้นละ 2000บาท
Michelin Starcross MH3 (M)         100/90-19
Michelin Starcross MH3 (M)         110/90-19
Michelin Starcross MH3 (E) pro      110/100-18         ราคาเส้นละ 2750บาท
Michelin Starcross MH3 (E) pro      120/90-18Michelin Cross AC10
Michelin Cross ac10 (Enduro)            80/100-21
Michelin Cross ac10 (Enduro)            110/100-18
Michelin Cross ac10 (Enduro)            100/100-18Michelin Anakee III
Michelin Anakee3               90/90-21
Michelin AnaKee3               110/80-19
Michelin Anakee3               150/70-17


Michelin Anakee II
Michelin Anakee2               90/90-21
Michelin AnaKee2               110/80-19
Michelin Anakee2               130/80-17
Michelin Anakee2               150/70-17Michelin Sirac
Michelin sirac               300-21
Michelin sirac               460-18Dunlop Geomax MX51
DUNLOP mx51 (Motocross) U         80/100-21
DUNLOP mx51 (Motocross) U         100/90-19
DUNLOP mx51 (Enduro) U         110/100-18
DUNLOP mx51 (Enduro) U         100/100-18
DUNLOP mx51 (Enduro) U         110/90-18Dunlop D604
DUNLOP D604               300-21
DUNLOP D604               460-18Dunlop D605
DUNLOP D605               300-21
DUNLOP D605               460-18


IRC VE35F VE33
IRC VE35                  275-21
IRC VE33                  460-17
IRC VE33                  410-18
IRC VE33                  510-17
IRC VE33                  510-18


IRC GP1
IRC GP1                  275-21
IRC GP1                  410-18
IRC GP1                  275-17


IRC GP21F                  275-21                 ราคาเส้นละ 1180บาท
IRC GP21F                  70/100-19                 ราคาเส้นละ 850บาท
IRC GP22R                  410-18                 ราคาเส้นละ 1520บาท
IRC GP22R                  90/100-16                 ราคาเส้นละ 950บาทQUICK DM1130
QUICK DM1130                  90/100-17                 ราคาเส้นละ 1040บาทQUICK DM1131
QUICK DM1131                  70/100-17                 ราคาเส้นละ 800บาท
QUICK DM1131                  80/100-21                 ราคาเส้นละ 1100บาทQUICK DM1132
QUICK DM1132                      110/100-19                 ราคาเส้นละ 2180บาทQUICK GR200
QUICK GR200                  100/90-19                 ราคาเส้นละ 1400บาทQUICK GR201
QUICK GR201                  100/100-18                ราคาเส้นละ 1500บาทQUICK GR202
QUICK GR202                  90/100-16                 ราคาเส้นละ 1200บาท

Advertisements