แจ้งวันหยุดร้านจันทร์ที่ 6 ก.ค. 63

รูปภาพ

แจ้งวันหยุดร้านจันทร์ที่ 29 มิ.ย. และจันทร์ 6 ก.ค. 63
29tire close on Monday 29 June 2020 and Monday 6 July 2020

จะกลับมาให้บริการตามปกติวันอังคารที่ 7 ก.ค. 63
Shop will be open on Tuesday 8 July 2020

วันหยุด 29 28-6-20